Pilates

O cvičení – Pilates

„Po 10 hodinách sa budete cítiť lepšie, po 20 tak budete aj vyzerať a po
30 hodinách získate úplne nové telo.“ Josepha H. Pilatesa (autor cvičenia Pilates)

Toto heslo nemusí byť vôbec prehnané. Pilates je cvičenie, ktoré
prepojuje telo a myseľ v jeden celok a umožňuje telu pohybovať sa
efektívnejšie. Pri cvičení sa využíva vaše telo na maximum pomocou vašej
sily, pružnosti a koordinácie. Nápomocných je aj šesť základných
princípov pilates: Koncentrácia, Kontrola, Centrovanie, Presnosť, Plynulý pohyb a rytmus, Dýchanie

Pilates efektívne a bezpečne napraví držanie tela.

O inštruktorke – Silvia

Pilates cvičím už viac ako desať rokov. Po úraze krčnej chrbtice mi pomohol
získať späť pohyblivosť a zbaviť sa následkov úrazu, a tak som sa začala o
toto cvičenie zaujímať viac do hĺbky. Pilates precvičujem od roku 2015, z toho rok aj na
rehabilitačnom oddelení.